Zásady zpracování osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat eABM s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 11000 Praha, IČ 24276944 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti. Zabezpečení Vašich osobních dat eABM s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů. Právo na informace Vaším právem je požádat eABM s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). Právo na přenositelnost údajů Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci. Aktualizace údajů, právo na opravu Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. Námitky Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajůPplk. Sochora 27170 00 Praha 7 Právo na omezení zpracování Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování. Právo na výmaz Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování. Kam se můžete obrátit Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@eabm.cz nebo na korespondenční adresu naší společnosti: eABM s.r.o.U staré pošty 45738 01 Frýdek-Místek Webové stránky - soubory protokolů Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří: Vaše IP adresaOtevíraná stránka našeho webuKód odpovědi httpIdentifikace Vašeho prohlížeče Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany. Soubory cookie Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. Analýza a statistiky Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany. Zasílání obchodních a technických informací na email V případě, že máte zájem od eABM s.r.o. dostávat informace prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. eABM s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od eABM s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti. Zpracování osobních údajů Podívejte se jak eABM s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování. Kategorie: Obchod Objednávka Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulPlnění smlouvyOsobní údajeAdresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)Účel zpracováníEvidence a vyřízení objednávkyDoba zpracováníČasově neomezeně Nabídky Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulPlnění smlouvyOsobní údajeAdresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)Účel zpracováníEvidence nabídekDoba zpracováníČasově neomezeně Daňový doklad Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulPlnění smlouvyOsobní údajeAdresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)Účel zpracováníEvidence fakturDoba zpracováníČasově neomezeněZpracovateléAdministrativa Dodací list Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulPlnění smlouvyOsobní údajeAdresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)Účel zpracováníSlouží pro evidenci zárukDoba zpracováníČasově neomezeně Mailing - platební výzvy, fakturace, reklamace, nákup Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulPlnění smlouvyOsobní údajeEmail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)Účel zpracováníZasílání obchodních dokumentůDoba zpracováníPo dobu platnosti obchodního vztahu Reklamační řízení Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulZákonná povinnostOsobní údajeAdresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Mobilní telefon soukromý (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)Účel zpracováníZasílání obchodních dokumentůDoba zpracováníPo dobu platnosti obchodního vztahu Kategorie: Marketing Newsletter Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulSouhlasOsobní údajeEmail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)Účel zpracováníZasílání novinek a upozornění emailem z www stránekDoba zpracováníDo odvolání souhlasu Kategorie: Zaměstnanci Uchazeči o zaměstnání Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulPlnění smlouvyOsobní údajeAdresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodinný stav (Osobní údaj), Státní občanství (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)Účel zpracováníSlouží pro výběrové řízeníDoba zpracování3 měsíce Kategorie: Služby Outsourcing - Smlouva o poskytování služeb Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulPlnění smlouvyOsobní údajeAdresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)Účel zpracováníEvidence smluv smluvních outsourcing klientů a jejich kontaktních osobDoba zpracováníPo dobu platnosti smlouvyPříjemciZákazníci, Administrativa, Přeprava Internet - Smlouva o poskytování služeb Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulPlnění smlouvyOsobní údajeAdresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)Účel zpracováníEvidence smluv internetových klientůDoba zpracováníPo dobu platnosti smlouvyPříjemciAdministrativa Newsletter - Smlouva o poskytování služeb Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulPlnění smlouvyOsobní údajeEmail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)Účel zpracováníPlnění smlouvy spočívající v poskytování CLOUD služby pro zasílání hromadných mailů na vlastní klientDoba zpracováníPo dobu platnosti smlouvyPříjemciZákazníci Hosting - Smlouva o poskytování služeb Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulPlnění smlouvyOsobní údajeAdresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)Účel zpracováníPlnění smlouvy spočívající v poskytování hostingových služebDoba zpracováníPo dobu platnosti smlouvyPříjemciSlužby, Administrativa Servisní protokol Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulPlnění smlouvyOsobní údajeAdresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)Účel zpracováníEvidence reklamací, záruk a servisuDoba zpracování5 let Kategorie: Ostatní Zpracování dat z kamerového systému Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulOprávněný zájemOsobní údajeZáznam kamerového systému - audio, video, fotografie (Osobní údaj)Účel zpracováníPořizování a uchovávání dat z kamerového systému za účelem ochrany majetku a zaměstnanců pro uplatnění případných právních nárokůDoba zpracováníČasově neomezeně Kategorie: Internet Cookies Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulOprávněný zájemOsobní údajeCookies (Osobní údaj)Účel zpracováníProvoz z webových stránek, statistické účelyDoba zpracování30 dnů Google Analytics Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulOprávněný zájemOsobní údajeCookies (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj)Účel zpracováníVyhodnocování chování uživatelů na internetových stránkáchDoba zpracování14 měsíců Kategorie: Administrativa Firemní zápisy Údaje byly získány od jiného subjektuNeZáznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe Právní titulOprávněný zájemOsobní údajeAdresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Pracovní zařazení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)Účel zpracováníPorady a zápisyDoba zpracování10 let Předávání osobních údajů do třetích zemí K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází. Zásady ochrany ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne sobota 26. května 2018.

Informace ke zpracování osobních dat

eABM s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 11000 Praha, IČ 24276944 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

eABM s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat eABM s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@eabm.cz nebo na korespondenční adresu naší společnosti:

eABM s.r.o.
U staré pošty 45
738 01 Frýdek-Místek

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání obchodních a technických informací na email

V případě, že máte zájem od eABM s.r.o. dostávat informace prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. eABM s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od eABM s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak eABM s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Obchod

Objednávka
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeAdresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracováníEvidence a vyřízení objednávky
Doba zpracováníČasově neomezeně
Nabídky
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeAdresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracováníEvidence nabídek
Doba zpracováníČasově neomezeně
Daňový doklad
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeAdresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracováníEvidence faktur
Doba zpracováníČasově neomezeně
ZpracovateléAdministrativa
Dodací list
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeAdresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracováníSlouží pro evidenci záruk
Doba zpracováníČasově neomezeně
Mailing - platební výzvy, fakturace, reklamace, nákup
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeEmail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracováníZasílání obchodních dokumentů
Doba zpracováníPo dobu platnosti obchodního vztahu
Reklamační řízení
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulZákonná povinnost
Osobní údajeAdresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Mobilní telefon soukromý (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracováníZasílání obchodních dokumentů
Doba zpracováníPo dobu platnosti obchodního vztahu

Kategorie: Marketing

Newsletter
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulSouhlas
Osobní údajeEmail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracováníZasílání novinek a upozornění emailem z www stránek
Doba zpracováníDo odvolání souhlasu

Kategorie: Zaměstnanci

Uchazeči o zaměstnání
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeAdresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodinný stav (Osobní údaj), Státní občanství (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracováníSlouží pro výběrové řízení
Doba zpracování3 měsíce

Kategorie: Služby

Outsourcing - Smlouva o poskytování služeb
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeAdresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracováníEvidence smluv smluvních outsourcing klientů a jejich kontaktních osob
Doba zpracováníPo dobu platnosti smlouvy
PříjemciZákazníci, Administrativa, Přeprava
Internet - Smlouva o poskytování služeb
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeAdresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracováníEvidence smluv internetových klientů
Doba zpracováníPo dobu platnosti smlouvy
PříjemciAdministrativa
Newsletter - Smlouva o poskytování služeb
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeEmail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracováníPlnění smlouvy spočívající v poskytování CLOUD služby pro zasílání hromadných mailů na vlastní klient
Doba zpracováníPo dobu platnosti smlouvy
PříjemciZákazníci
Hosting - Smlouva o poskytování služeb
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeAdresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracováníPlnění smlouvy spočívající v poskytování hostingových služeb
Doba zpracováníPo dobu platnosti smlouvy
PříjemciSlužby, Administrativa
Servisní protokol
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeAdresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracováníEvidence reklamací, záruk a servisu
Doba zpracování5 let

Kategorie: Ostatní

Zpracování dat z kamerového systému
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulOprávněný zájem
Osobní údajeZáznam kamerového systému - audio, video, fotografie (Osobní údaj)
Účel zpracováníPořizování a uchovávání dat z kamerového systému za účelem ochrany majetku a zaměstnanců pro uplatnění případných právních nároků
Doba zpracováníČasově neomezeně

Kategorie: Internet

Cookies
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulOprávněný zájem
Osobní údajeCookies (Osobní údaj)
Účel zpracováníProvoz z webových stránek, statistické účely
Doba zpracování30 dnů
Google Analytics
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulOprávněný zájem
Osobní údajeCookies (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj)
Účel zpracováníVyhodnocování chování uživatelů na internetových stránkách
Doba zpracování14 měsíců

Kategorie: Administrativa

Firemní zápisy
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulOprávněný zájem
Osobní údajeAdresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Pracovní zařazení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracováníPorady a zápisy
Doba zpracování10 let

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne sobota 26. května 2018.

Sdílet článek:

Novinky eABM

Novinky nejen ze světa IT
Pavel Vráblík | 10. únor 2019

Pokud vlastníte e-shop a nemáte na něm uvedeny stavy zboží skladem, jistě se setkáváte s častými dotazy na stav a dostupnost. Náš klient (https://army-shop.cz) se proto rozhodl využít svůj ekonomický systém a propojit stavy skladů se svým e-shopem.

Martin Holeček | 4. únor 2019

ESET Security Management Center (ESMC) je nástroj pro firemní prostředí, který nám pomáhá udržovat přehled nad bezpečnostní situací v síti klienta.

Václav Dobiáš | 3. únor 2019

Společnost Samsung představila nové 1TB SSD disky s 3 letou zárukou. Nastal ten pravý čas vyměnit Váš starý harddisk za SSD.