Zyxel: Průkopník na poli ochrany životního prostředí

Zyxel: Průkopník na poli ochrany životního prostředí

Společnost ZyXEL získala jako první v odvětví síťových technologií certifikáty ISO 50001 a ISO 14006, a to za úspěšnou integraci hodnot ochrany životního prostředí a ekologický design výrobků.

Společnost ZyXEL Communications oznámila, že získala certifikaci podle norem ISO 50001 a ISO 14006 pro svůj systém managementu hospodaření s energií a systémy environmentálního managementu (směrnice pro začlenění ekodesignu). Z této certifikace vyplývá, že ZyXEL s řízením podniku úspěšně integroval hodnoty ochrany životního prostředí a ekologický design výrobků. Podniková filozofie společnosti ZyXEL vždy zahrnovala volbu ekologicky šetrných strategií. Získání certifikátů ISO 50001 a ISO 14006 odráží závazek společnosti ZyXEL vůči principům udržitelného rozvoje podnikání.

Ekodesign podle normy ISO 14006 ZyXEL začlenil do svého stávajícího ekologického dodavatelského systému (Green Collaboration System), a to již ve velmi raných fázích procesu navrhování a výroby produktů. Tento mechanismus vedl k účinnému snížení dopadů na životní prostředí v rámci celého životního cyklu výrobků. ZyXEL je první společností v oboru síťových technologií na světě, která získala certifikát ISO 14006.

Například u produktu Wireless N VDSL2 VoIP Combo WAN Gigabit IAD VMG8324 ZyXEL vyhodnotil a zlepšil tři faktory určené ke snižování environmentálních dopadů. Jde o funkci vypínače WiFi, která vede k úspoře energie v odhadované výši 886 800 kWh/rok, což odpovídá snížení emisí o 472 tun CO2 za rok. Dále o funkci vypínače kontrolky LED, která uspoří odhadovaných 131,4 kWh a odpovídajících 70 kg CO2 za rok, a konečně o zkrácené kabely externího napájení, jež snižují objem likvidovaného odpadu o odhadovaných 360 kg za rok a náklady o celých 962 USD za rok.

Proces ekodesignu podle normy ISO 14006 je pro ZyXEL zásadním prvkem integrované politiky produktů. Jako součást preventivního přístupu, který má optimalizovat vliv výrobků na životní prostředí při současném zachování jejich trvalé kvality, vytvoří tento proces nové příležitosti pro společnost ZyXEL i celý dodavatelský řetězec.

Kromě toho ZyXEL pokračuje v práci na systému managementu hospodaření s energií podle normy ISO 50001, jenž zahrnuje energetické, klimatizační a osvětlovací systémy. Tím, že byl jako první v odvětví síťových technologií certifikován podle normy ISO 50001, se ZyXEL etabloval jako průkopník na poli ochrany životního prostředí. ZyXEL očekává, že díky svým činnostem zaměřeným na úsporu energie a snižování uhlíkových emisí v tomto roce eliminuje 386 tun emisí CO2 a zachrání 9 650 stromů.

Společnost ZyXEL se věnuje prevenci znečištění prostřednictvím procesu trvalého zdokonalování a informování o ochraně životního prostředí. Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001 ZyXEL zavedl již v roce 2000. V rámci společnosti ZyXEL se také pořádají různé ekologické aktivity, jako je čištění pláží, recyklace elektronických výrobků či sázení stromů, ve snaze zvýšit povědomí o životním prostředí mezi zaměstnanci.

I v roce 2014 zůstane ZyXEL věrný svému závazku chránit životní prostředí a bude pokračovat ve vývoji ekologicky šetrných produktů. Činnosti pro úsporu energie podle normy ISO 50001 bude podporovat také u svých dodavatelů. ZyXEL vždy zastával názor, že takovéto postupy jsou nejlepší cestou k dlouhodobě udržitelnému podnikání.

O společnosti ZyXEL Communications

Společnost ZyXEL Communications Corp., založená v roce 1989, je přední světová společnost v oboru síťových technologií, která nabízí inovativní a spolehlivá internetová řešení. Jako jeden z prvních výrobců modemů prošel ZyXEL řadou transformací v rychle se vyvíjejícím odvětví sítí. V současnosti je ZyXEL jednou z mála společností na světě, které dokáží nabídnout kompletní síťová řešení telekomunikačním operátorům, malým až středním podnikům i uživatelům v digitální domácnosti, a to v široké škále implementačních scénářů. K řešením pro telekomunikační společnosti patří zařízení pro ústředny (COE), zařízení v objektu zákazníka (CPE), síťová zařízení pro drátový i bezdrátový přístup či páteřní switche. Řešení pro malé a střední podniky i pro velké společnosti zahrnují unifikované bezpečnostní brány, LAN switche, WLAN a IP telefonii. K řešením pro digitální domácnost patří zařízení pro připojení k síti a multimediální řešení.

Sdílet článek:

Novinky eABM

Novinky nejen ze světa IT
Václav Dobiáš | 13. říjen 2019

Jednou z našich základních činností je zabezpečení počítačových sítí, počítačů, dat a informačních systémů. Tato zabezpečení provádíme pomocí vysoce sofistikovaných technologií, které vyžadují odborné znalosti. Dnes si ale ukážeme jak si i běžný uživatel může zkontrolovat zda bylo jeho heslo zneužito. 

Pavel Vráblík | 6. říjen 2019

Na přelomu roku skončí platnost pokladních certifikátů, které byly vydány se zavedením elektronické evidence tržeb v roce 2016. Takových certifikátů vyprší v listopadu 2019 zhruba 52 000, v únoru 2020 pak až 112 000. Pokud výměnu neplatného (expirovaného) certifikátu neprovedete, vystavujete se sankcím za nefunkční evidenci tržeb.

Václav Dobiáš | 30. září 2019

Pamatovat si všechna svá hesla do různých webů je náročné a uživatelé tak raději volí jedno heslo pro více webů čímž se vystavují nejedné hrozbě. Společnost Mozilla proto vytvořila správce hesel přímo integrovaného do prohlížeče Firefox.