Zákon o ochraně oznamovatelů WHISTLEBLOWING

Zákon o ochraně oznamovatelů WHISTLEBLOWING

Dne 7.6.2023 podepsal prezident nový zákon o ochraně oznamovatelů díky čemuž vzniká pro některé zaměstnavatele, veřejné zadavatele a orgány veřejné moci, že již od 1. srpna musí přijmout řadu nových povinností. Dovolujeme si Vás informovat co je nutné udělat a také Vám navrhnout řešení.

Váš zaměstnanec může v zaměstnání přijít na špatné skladování zboží, nebo nesprávné vystavování faktur, nedodržení pracovních postupů a tím k porušování zákonných povinností. Zaměstnanec však může mít obavu, že upozorněním na tato porušení by mohl být přeřazen na hůře placenou pozici nebo být dokonce propuštěn. A právě těmto a podobným případům má zákon o whistleblowingu zabránit.

Zákon tak upravuje, jakým způsobem může oznamovatel podávat oznámení o případném protiprávním jednání společnosti, orgánu veřejné moci nebo veřejného zadavatele. Tímto protiprávním jednáním je podle zákona trestný čin nebo porušení předpisů v konkrétních oblastech (např. oblast daní, zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, osobních údajů, bezpečnosti potravin nebo ochrany životního prostředí). Oznamovatelem může být váš zaměstnanec nebo i osoba, která pro vás vykonává jinou obdobnou činnost – například OSVČ, člen orgánu vaší organizace nebo stážista. Oznamovatelem může být dokonce i neúspěšný uchazeč o práci.

Oznámení buď může učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, který si musíte při splnění určitých podmínek povinně zřídit, nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva vnitra. Oznámení může být učiněno písemně, ústně nebo dokonce osobně a v určitých případech může oznamovatel dokonce prozradit informace, které podléhají mlčenlivosti nebo bankovnímu tajemství.

Tento oznamovatel je poté ze zákona chráněn proti odvetným opatřením, které byste vůči němu mohli činit. Takto chráněn není jen samotný oznamovatel, ale například i osoby blízké oznamovateli, zaměstnanci a kolegové oznamovatele nebo osoby, které oznamovateli pomáhaly při zjišťování informací uvedených v oznámení. Všechny tyto osoby nemůžete z důvodu oznámení protiprávní činnosti propustit, přeložit nebo kárně potrestat, nemůžete jim snížit mzdu, změnit pracovní nebo služební dobu, znemožnit jim odborný rozvoj nebo učinit jiné odvetné opatření.

Oznámení může být podáno i anonymně. Takové osobě bude zákonná ochrana poskytnuta až od chvíle, kdy se její totožnost dozvíte.

Vnitřní oznamovací systém:

Vnitřní oznamovací systém je systém v rámci organizace, který musí oznamovatelům umožnit podávat oznámení tak, aby byla chráněna jejich totožnost. Vnitřní oznamovací systém si musíte zřídit, pokud jste tzv. povinným subjektem, tedy pokud jste:

  • zadavatelem veřejných zakázek,
  • orgánem veřejné moci uvedeným v zákoně,
  • zaměstnavatelem s více než 50 zaměstnanci nebo zaměstnavatelem, který naplňuje jiné podmínky zákona (zejména společnosti poskytující pojišťovací nebo finanční služby a osoby povinné podle zákona o opatřeních proti praní špinavých peněz).

Pokud pod tyto povinné subjekty spadáte, budete muset určit tzv. příslušnou osobu, která bude oznámení posuzovat a vyřizovat. Tou může být někdo interní (např. zaměstnanec), i externista. V každém případě příslušnou osobu musíte poučit o tom, jaká má ze zákona práva a povinnosti. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, nesmí vám vyzradit totožnost oznamovatele a za řádný výkon takové činnosti nesmí být postihována. Musíte také zajistit, že oznámení budou přístupná pouze této příslušné osobě.

Další povinnosti:

Kromě samotného zavedení vnitřního oznamovacího systému musíte jako povinný subjekt způsobem umožňující dálkový přístup (typicky přes web) informovat:

  • o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému,
  • o tom, kdo je příslušnou osobou a sdělit její telefon a adresu pro doručování, a
  • jestli ve svém oznamovacím systému vylučujete přijímání oznámení od osob, které pro vás nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost (například vyloučíte dodavatele nebo OSVČ).

Jste také odpovědni za to, že oznamovatel bude informován o přijetí oznámení, a že budou přijata vhodná opatření k nápravě.

Je tak nutné:

  • připravit příslušnou dokumentaci (s instrukcemi, jak oznámení podávat a jak je řešit),
  • zavést vhodný systém pro řešení oznámení (ať už speciální software nebo dle možností alespoň speciální kontaktní e-mail k zasílání oznámení).

Termíny:

Pokud máte alespoň 250 zaměstnanců nebo jste veřejným zadavatelem, den D pro vás nastane už 1. 8. 2023.

Pokud máte 50 až 249 zaměstnanců, musíte zavést vnitřní oznamovací systém a plnit další pravidla až od 15. 12. 2023.

Sankce:

Pokud jako povinný subjekt nesplníte povinnost zveřejnit výše uvedené informace způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo nesplníte opatření k nápravě, hrozí vám pokuta do výše až 400.000 Kč. Za porušení ostatních povinností vám může být uložena pokuta až 1.000.000 Kč.

Pokutu může platit i oznamovatel. A to až do výše 50.000 Kč za podání vědomě nepravdivého oznámení.

 

Nabídka

Pokud jste povinným subjektem, budete se muset s novými povinnostmi vypořádat. Ale nemusíte na to být sami. S přípravou dokumentace i nastavením systému pro řešení oznámení vám rádi pomůžeme. Kontaktujte naše obchodní oddělení na obchod@eabm.cz

Sdílet článek:

Novinky eABM

Novinky nejen ze světa IT
Václav Dobiáš | 26. září 2023

Hezké fotky prodávají. Při realizaci www projektů. často řešíme, že klient nemá pěkné fotky nebo jsou v naprosto špatné kvalitě. Samozřejmě, můžeme šáhnout do různých placených i neplacených fotobank, ale nejvíce nás potěší, když dostanete naprosto skvělé fotky. I díky tomu mohl vzniknout další miniweb, který se opravdu povedl právě díky fotkám.

Václav Dobiáš | 3. září 2023

Acer, ve spolupráci s českými školami, pro vás natočil videa ilustrující nasazení Acer Chromebooků ve výuce. Jak se s nimi pracuje studentům i učitelům? Jaká zařízení se osvědčila a proč si vybrali právě Chromebooky Acer? To vše dozvíte z následujících videí.

Václav Dobiáš | 30. srpen 2023

TravelMate řady P je tenký a lehký pracovní notebook pro profesionály na cestách. Je vybaven technologií Intel vPro® s platformou Intel® Evo™, díky čemuž zajišťuje rychlý výkon s nízkou spotřebou energie za účelem delší výdrže baterie, takže vám poskytne možnost bezproblémové a bezpečné hybridní práce, ať už jste kdekoli.