Blokované přílohy v Outlooku aneb bezpečné posílání příloh

Blokované přílohy v Outlooku aneb bezpečné posílání příloh

Občas se e-mailem posílají přílohy, které není možné v Outlooku otevřít ani stáhnout. Přitom se ale nejedná o nijak závadné soubory, ale často například ukázky kódu.

Pozn.: Tento článek vzniká právě na základě situace, kdy se nám posílaly ukázky kódu v JavaScriptu a Outlook jej nepovolil stáhnout.

 

Jak posílat přílohy bezpečně?

Ochrana před škodlivým kódem je velmi důležitá a je tak správně, že Outlook některé soubory z důvodu bezpečnosti blokuje. Zároveň se často i tyto soubory (a další) potřebuji poslat třetí straně e-mailem.

 

Jak tedy takové soubory posílat e-mailem bezpečně?

  • Přes Cloud (Microsoft 365 (Onedrive), Google Drive, Dropbox, …)
    Nejjednodušší a v dnešní době i nejsprávnější je posílat soubory přes sdílené odkazy na cloudových uložištích. V takových případech totiž neposíláte soubory přímo, ale pouze odkaz na tyto soubory. Navíc nadále můžete omezovat přístup k takovým souborům a neztratíte tak nad sdílením kontrolu. Sdílení můžete kdykoliv navíc odvolat.
  • Zabalené do ZIP souboru
    Toto je asi nejrozšířenější metoda, pomocí které se posílají soubory. Zip soubory, či soubory jiného kompresního nástroje, Outlook nijak neblokuje a můžete si je bezpečně stáhnout.

Nejsprávnější metodou je posílání e-mailů pomocí cloudových služeb. Je to jednoduché, rychlé a bezpečné. Navíc se tak v e-mailech neposílají velké přílohy a Vám tak nebudou e-maily zbytečně zabírat místo na disku.

Sdílejte své soubory jednoduše

Pokud nevíte, jak posílat soubory pomocí cloudu, rádi Vám toto ukážeme a naučíme.

 

Seznam blokovaných přípon v MS Outlook

File name extension  File type
.ade Access Project Extension (Microsoft)
.adp Access Project (Microsoft)
.app Executable Application
.application ClickOnce Deployment Manifest File
.appref-ms ClickOnce Application Reference File
.asp Active Server Page
.aspx Active Server Page Extended
.asx ASF Redirector File
.bas BASIC Source Code
.bat Batch Processing
.bgi Borland Graphics Interface
.cab Windows Cabinet File
.cer Internet Security Certificate File
.chm Compiled HTML Help
.cmd DOS CP/M Command File, Command File for Windows NT
.cnt Microsoft Help Workshop Application
.com Command
.cpl Windows Control Panel Extension (Microsoft)
.crt Certificate File
.csh csh Script
.der DER Encoded X509 Certificate File
.diagcab Microsoft Diagnostics Cabinet File
.exe Executable File
.fxp FoxPro Compiled Source (Microsoft)
.gadget Windows Vista Gadget
.grp Microsoft Program Group
.hlp Windows Help File
.hpj AppWizard Help project
.hta Hypertext Application
.htc HTML Component File
.inf Information or Setup File
.ins IIS Internet Communications Settings (Microsoft)
.iso Optical Disk Media File System
.isp IIS Internet Service Provider Settings (Microsoft)
.its Internet Document Set, Internet Translation
.jar Java Archive
.jnlp Java Network Launching Protocol
.js JavaScript Source Code
.jse JScript Encoded Script File
.ksh UNIX Shell Script
.lnk Windows Shortcut File
.mad Access Module Shortcut (Microsoft)
.maf Access (Microsoft)
.mag Access Diagram Shortcut (Microsoft)
.mam Access Macro Shortcut (Microsoft)
.maq Access Query Shortcut (Microsoft)
.mar Access Report Shortcut (Microsoft)
.mas Access Stored Procedures (Microsoft)
.mat Access Table Shortcut (Microsoft)
.mau Media Attachment Unit
.mav Access View Shortcut (Microsoft)
.maw Access Data Access Page (Microsoft)
.mcf Media Container Format
.mda Access Add-in (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)
.mdb Access Application (Microsoft), MDB Access Database (Microsoft)
.mde Access MDE Database File (Microsoft)
.mdt Access Add-in Data (Microsoft)
.mdw Access Workgroup Information (Microsoft)
.mdz Access Wizard Template (Microsoft)
.msc Microsoft Management Console Snap-in Control File (Microsoft)
.msh Microsoft Shell
.msh1 Microsoft Shell
.msh2 Microsoft Shell
.mshxml Microsoft Shell
.msh1xml Microsoft Shell
.msh2xml Microsoft Shell
.msi Windows Installer File (Microsoft)
.msp Windows Installer Update
.mst Windows SDK Setup Transform Script
.msu Windows Update File
.ops Office Profile Settings File
.osd Open Software Description
.pcd Visual Test (Microsoft)
.pif Windows Program Information File (Microsoft)
.pl Perl script
.plg Developer Studio Build Log
.prf Windows System File
.prg Program File
.printerexport Printer backup File
.ps1 Windows PowerShell
.ps1xml Windows PowerShell
.ps2 Windows PowerShell
.ps2xml Windows PowerShell
.psc1 Windows PowerShell
.psc2 Windows PowerShell
.psd1 Windows PowerShell
.psdm1 Windows PowerShell
.pst MS Exchange Address Book File, Outlook Personal Folder File (Microsoft)
.py Python Script
.pyc Python Script
.pyo Python Script
.pyw Python Script
.pyz Python Script
.pyzw Python Script
.reg Registration Information/Key for W95/98, Registry Data File
.scf Windows Explorer Command
.scr Windows Screen Saver
.sct Windows Script Component, Foxpro Screen (Microsoft)
.shb Windows Shortcut into a Document
.shs Shell Scrap Object File
.theme Desktop Theme File Settings
.tmp Temporary File/Folder
.url Internet Location
.vb VBScript File or Any Visual Basic Source
.vbe VBScript Encoded Script File
.vbp Visual Basic Project File
.vbs VBScript Script File, Visual Basic for Applications Script
.vhd Virtual Hard Disk
.vhdx Virtual Hard Disk Extended
.vsmacros Visual Studio .NET Binary-based Macro Project (Microsoft)
.vsw Visio Workspace File (Microsoft)
.webpnp Internet Printing File
.website Pinned Site Shortcut from Internet Explorer
.ws Windows Script File
.wsc Windows Script Component
.wsf Windows Script File
.wsh Windows Script Host Settings File
.xbap Browser Applications
.xll Excel Addin
.xnk Exchange Public Folder Shortcut
Sdílet článek:
Autor:
Václav Dobiáš

Vedoucí internetového oddělení

 dobias.vaclav@eabm.cz
 +420 777 027 504

Novinky eABM

Novinky nejen ze světa IT
Václav Dobiáš | 5. červen 2024

Akční nabídka pro květen 2024.

René Viznar | 4. červen 2024

Setkali jste se se snížením výkonu v počítačových hrách? Počítač je stále více hlučnější? Pozorujete vyšší teploty grafické karty nebo Vám dokonce zamrzá obraz? Pozorujete vyšší teploty grafické karty nebo Vám dokonce zamrzá obraz? Možná jste jenom zanedbali údržbu.

František Fajna | 22. květen 2024

Microsoft Planner je nástroj pro správu úkolů a plánování projektů vyvinutý společností Microsoft. Umí se integrovat službami jako je Microsoft Teams, Outlook a dalšími aplikacemi Microsoft 365.